Ochrona wzroku i słuchu

Utrata słuchu spowodowana narażeniem na hałas w miejscu pracy pozostaje jedną z ważniejszych chorób zawodowych. Sprzęt ochrony słuchu marki E-A-R™ może grać decydującą rolę w zapobieganiu złemu stanowi zdrowia pracowników i mogącym wyniknąć z tego wysokim kosztom spowodowanym sporami sądowymi wytaczanymi przeciwko pracodawcy przez pracowników.

Oferta produktów ochrony słuchu marki E-A-R™ obejmuje kompletną gamę wkładek przeciwhałasowych i pasywnych ochronników słuchu, zapewniających ochronę, komfort i łatwość użytkowania.

Wszystkie produkty ochrony słuchu zaprojektowano tak, by były zarówno praktyczne w użyciu, jak i wygodne. Priorytet stanowi komfort – łączenie właściwego stopnia ochrony przed hałasem z łatwością użytkowania.Więcej informacji w katalogach:
Produkty ochrony słuchu
Produkty ochrony wzroku